Xóc đĩa online đánh bại máy-tổng hợp game bắn cá đổi thưởng

1. THÔNG TIN CHUNG

Website http://gs25.com.vn/ được vận hành bởi Công ty TNHH GS 25 VIETNAM (Sau đây gọi chung là “GS 25” hoặc “Chúng tôi”), hoạt động và thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314658576 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh lần đầu vào ngày 03 tháng 10 năm 2017, có trụ sở chính tại 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website này của chúng tôi (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) nhằm cung cấp các thông tin để khách hàng biết đến điều khoản và điều kiện, qua để, để chúng tôi cung cấp bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê trên Website http://gs25.com.vn/ cho khách hàng.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm nào từ Website của chúng tôi. Khách hàng nên hiểu rằng bằng cách yêu cầu bất kỳ Sản phẩm của chúng tôi, khách hàng đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

Vui lòng lưu ý rằng, nếu khách hàng từ chối chấp nhận bất kỳ điều khoản và điều kiện được quy định tại Website này, khách hàng sẽ không thể đặt mua bất kỳ Sản phẩm nào từ trang Website của chúng tôi.

2. KẾT NỐI VỚI WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Khi vào Website của chúng tôi, khách hàng (sau đây được gọi chung là “khách hàng” hoặc “khách hàng”) phải đảm đủ các điều kiện sau:

 • Khách hàng phải từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp
 • Khách hàng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự khi tham gia vào các giao dịch làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch phát sinh trong trường hợp không tuân thủ điều kiện truy cập này

Việc kết nối của khách hàng vào Website của chúng tôi chỉ mang tính chất tạm thời, chúng tôi có quyền đình chỉnh, thu hồi hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung nào tại Website này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Khi khách hàng truy cập vào Website của chúng tôi có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với nội dung này

Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Website hoặc toàn bộ Website của chúng tôi đối với khách hàng hoặc cho cả người dùng đã đăng ký với chúng tôi trước đó

Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm nếu không thực hiện tất cả các bước cần thiết để truy cập vào Website của chúng tôi. Khách hàng cũng phải đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Website của Chúng tôi thông qua kết nối internet của khách hàng đều biết các điều khoản này và phải tuân thủ chúng

3. NỘI DUNG BỊ CẤM

Việc sử dụng Website của khách hàng chỉ được thực hiện nhằm mục đích hợp pháp, không được thực hiện nhằm mục đích hoặc theo bất kỳ cách thức nào sau đây:

 • a. Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của các quốc gia khác, pháp luật quốc tế;
 • b. Để gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào mà không tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc cố ý làm sai lệch các thông tin của chúng tôi;
 • c. Để truyền tải hoặc thực hiện việc mua bán tài liệu, hoạt động quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, các hoạt động khuyến mãi hoặc bất kỳ các hình thức chào mời khác.
 • d. Để truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, Trojan, bom thời gian, trình ghi lại phím tắt, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào.

Khách hàng cũng đồng ý rằng:

 • a. Không sao chép, chia sẻ hoặc bán, nhượng lại bất kỳ phần nào Website trái với các điều khoản sử dụng này.
 • b. Không được truy cập hoặc cố gắng truy cập ngoài thẩm quyền, gây trở ngại, gây tổn hại hoặc gây rối đến bất kỳ phần nào của Website, đến các thiết bị hoặc mạng mà Website chưa có, đến các phần mềm được sử dụng trong việc cung cấp của trang web, đến bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới hoặc phần mềm được sở hữu hoặc sử dụng bởi bên thứ ba.
4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi là đơn vị được ủy quyền sử dụng và quản lý hợp pháp từ Chủ sở hữu (đơn vị đã được cấp phép) đối với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Website này bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu GS 25 và biểu tượng, lô gô,… đi kèm. Chúng tôi là tác giả của tất cả các nội dung, tài liệu trên Website và khách hàng đồng ý khi truy cập vào Website này phải công nhận quyền này của chúng tôi

Khách hàng có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các nội dung từ Website của chúng tôi để tham khảo cho mục đích cá nhân của khách hàng và khách hàng có thể sử dụng chúng để thu hút sự chú ý của những người khác đến các nội dung được đăng trên Website của chúng tôi.

Khách hàng không được sửa đổi hoặc làm hiểu sai đối với bất kỳ nội nào nào khách hàng đã in hoặc tải xuống từ Website này dưới bất kỳ hình thức nào, khách hàng cũng không được sử dụng bất kỳ hình ảnh, video, âm thanh hoặc bất kỳ nội dung nào khác.

Khách hàng không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên Website của chúng tôi cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

Nếu khách hàng in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của Website của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng Website của khách hàng sẽ chấm dứt ngay lập tức, khách hàng phải hoàn trả hoặc hủy bỏ tất cả bản sao tài liệu khách hàng tạo ra và bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho Chúng tôi.

5. TỐ CÁO ĐỐI VỚI CÁC THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

Các nội dung và những bình luận được đăng trên Website của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về sự tin cậy cho khách hàng. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm khác phát sinh từ sự tin cậy của khách hàng nào truy cập vào Website của chúng tôi, hoặc đối với bất cứ ai có thể thấy được các nội dung này theo bất kỳ phương thức nào.

6.THAY ĐỔI WEBSITE THƯỜNG XUYÊN

Chúng tôi sẽ cập nhật Website của chúng tôi thường xuyên và vì vậy có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Nếu cần, chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập của khách hàng vào Website, hoặc ngưng vô thời hạn. Các tài liệu trên Website của chúng tôi có thể đã lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật các tài liệu đó.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi không bảo đảm tính chính xác về các nội dung, tài liệu hiển thị trên Website. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi theo đây rõ ràng loại trừ

– Tất cả các điều kiện, bảo đảm và nghĩa vụ có thể được quy định của pháp luật;

– Bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào gây ra bởi bất kỳ người sử dụng có liên quan đến Website của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng, hoặc kết quả sử dụng Website của chúng tôi, bất kỳ website liên kết nao khác, bao gồm:

 • Mất thu nhập hoặc doanh thu, lợi nhuận và các lợi ích khác;
 • Chấm dứt kinh doanh;
 • Mất dữ liệu;
 • Mất mát thiện chí;
 • Lãng phí thời gian.
8. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG VÀ VIỆC TRUY CẬP CỦA KHÁCH HÀNG VÀO WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin về khách hàng theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Website của chúng tôi, khách hàng đồng ý với việc xử lý này và khách hàng đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu do khách hàng cung cấp là chính xác.

9. ĐĂNG TẢI CÁC TÀI LIỆU LÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Bất cứ khi nào khách hàng sử dụng một tính năng cho phép khách hàng tải tài liệu lên Website hoặc để liên lạc với những người dùng khác trên Website của chúng tôi, khách hàng phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được nêu ra dưới đây. Khách hàng bảo đảm rằng bất kỳ hành động nào theo đó phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Chúng tôi và đống ý bồi thường nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra.

Bất kỳ tài liệu khách hàng tải lên Website của chúng tôi sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền, và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu như vậy cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng bất kỳ tài liệu nào được khách hàng đăng lên hoặc tải lên Website của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung và tài liệu khách hàng đăng tải hoặc bất kỳ người dùng nào khác đăng lên.

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc bài đăng nào khách hàng đăng trên Website của chúng tôi nếu chúng tôi cho rằng tài liệu đó không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung dưới đây.

10. TIÊU CHUẨN VỀ NỘI DUNG

Các tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả và bất kỳ nội dung, tài liệu nào khách hàng đóng góp vào Website và bất kỳ dịch vụ tương tác nào liên quan đến Website.

Khách hàng phải tuân thủ đúng tinh thần các tiêu chuẩn sau đây. Các tiêu chuẩn áp dụng cho từng phần hoặc toàn phần đối với nội dung đóng góp của khách hàng.

Việc đóng góp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Chính xác (nơi đưa ra các vấn đề); và
 • Có tổ chức (nơi đưa ra ý kiến); và
 • Tuân thủ với pháp luật của Việt Nam và bất kỳ quốc gia nơi đăng tải.

Việc đóng góp không được phép:

 • Chứa các tài liệu phỉ báng người khác; và
 • Chưa các tài liệu gây hận thù, xúc phạm hoặc khiêu dâm; và
 • Thúc đẩy các yếu tố khiêu dâm; và
 • Thúc đẩy sự bạo lực; và
 • Thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác; và
 • Có thể đánh lừa bất kỳ người nào; và
 • Xâm phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu thương mại của bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác; và
 • Thúc đẩy các hoạt đông không hợp pháp; và
 • Đe dọa, lạm dụng hoặc xâm chiếm sự riêng tư của người khác, hoặc gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết; và
 • Có khả năng sách nhiễu, gây khó chịu, mang tính chất thông báo hoặc làm phiền người khác; và
 • Được sử dụng để giả mạo bất kỳ người nào, hoặc đại diện sai cho khách hàng hoặc liên kết với bất kỳ người nào; và
 • Đưa ra ấn tượng rằng chúng phát ra từ chúng tôi, nếu không phải như vậy; và
 • Bênh vực, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào (ví dụ như vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính).
11. VIRUSES, HACKING VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC

Khách hàng không được lạm dụng Website của chúng tôi nhằm mục đích cố ý giới thiệu, đưa các loại vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu khác độc hại hoặc có hại cho công nghệ. Khách hàng không được cố gắng truy cập trái phép vào trang của chúng tôi, máy chủ lưu trữ Website của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu kết nối với Website của chúng tôi. Khách hàng không được tấn công Website của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (tấn công DoS) hoặc cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (tấn công DDoS).

Trường hợp vi phạm điều khoản này, chúng tôi sẽ báo cáo vi phạm này cho cơ quan thực thi pháp luật liên quan và hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của khách hàng với họ. Trong trường hợp này, quyền sử dụng Website của khách hàng sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hoặc các tài liệu có hại về công nghệ khác có thể gây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu độc quyền khác do khách hàng sử dụng Website của chúng tôi hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ Website nào được liên kết với nó.

12. LIÊN KẾT VỚI WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Khách hàng có thể liên kết tới trang chủ Website của Chúng tôi, miễn là khách hàng làm việc đó một cách hợp pháp và không gây tổn hại cho danh tiếng của Chúng tôi, nhưng khách hàng không được thiết lập liên kết theo cách thể hiện có bất kỳ sự hợp tác hay chấp thuận hay xác nhận từ phía Chúng tôi.

Khách hàng không được thiết lập liên kết từ bất kỳ Website nào không thuộc sở hữu của khách hàng.

Nếu khách hàng muốn thực hiện bất kỳ việc sử dụng tài liệu trên Website của chúng tôi khác với quy định nêu trên, hãy gửi yêu cầu của khách hàng tới [email protected]

13. CÁC LIÊN KẾT TỪ WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Trường hợp Website của chúng tôi chứa liên kết tới các Website và tài nguyên khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của khách hàng. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các Website hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng.

14. ĐÌNH CHỈ VÀ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CỦA KHÁCH HÀNG

Chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định liệu việc truy cập và sử dụng website của khách hàng có các vi phạm các điều khoản sử dụng này hay không. Khi xảy ra vi phạm các điều khoản sử dụng này, chúng tôi có thể thực hiện hành động mà chúng tôi cho là phù hợp.

Việc không tuân thủ các điều khoản sử dụng Website của khách hàng, có thể dẫn đến việc chúng tôi thực hiện tất cả hoặc một trong các hành động sau:

 • Ngay lập tức tạm thời thu hồi quyền sử dụng Website của khách hàng;
 • Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn loại bỏ bất kỳ bài đăng hoặc tài liệu mà khách hàng tải lên Website của chúng tôi;
 • Các thủ tục pháp lý chống lại khách hàng để hoàn trả tất cả các chi phí trên cơ sở bồi thường do vi phạm của khách hàng;
 • Hành động pháp lý tiếp theo đối với khách hàng;
 • Việc tiết lộ thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật mà chúng tôi cảm thấy hợp lý là cần thiết.
16. VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG

Nếu khách hàng có bất kỳ vấn đề, khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Website của chúng tôi hoặc bất kỳ giao dịch nào phát sinh từ việc sử dụng Website của Chúng tôi, vui lòng gửi mail đến [email protected] để được xử lý.

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến sử dụng Website của chúng tôi giao dịch tại Website đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi tham giao dịch mua sắm trên Website của GS 25, chúng tôi thông tin đến quý khách hàng các điều khoản giao dịch của chúng tôi như sau:

Khách hàng cần đọc và hiểu rõ nội dung này trước khi sử dụng chức năng đặt hàng và tự chịu trách nhiệm trong trường hợp không thực hiện việc đọc/hiểu này.

1. SẢN PHẨM

GS 25 chuyên cung cấp các sản phẩm là thực phẩm và mặt hàng tiêu dùng khác cho khách hàng tại các Cửa hàng tiện lợi GS 25 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng có thể tham khảo các thông tin về hàng hóa trên Website này hoặc đến trực tiếp các Cửa hàng tiện lợi GS 25 của Chúng tôi

2. GIÁ CẢ

Giá cả sản phẩm được niêm yết là giá bán cuối cùng đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm chi phí vận chuyển (đối với hình thức đặt hàng trên Website này), chi phí này sẽ được thông báo đến khách hàng tùy thuộc vào địa điểm giao hàng và chính sách của GS 25.

Giá cả của sản phẩm có thể thay đổi từng thời điểm hoặc khi có chương trình khuyến mãi kèm theo. Mặc dù chúng tôi cố gắng tốt nhất để bảo đảm rằng thông tin về giá hiển thị trên Website là chính xác nhưng sẽ có một số trường hợp bị lỗi hoặc sai sót, trường hợp có sai sót nhân viên của chúng tôi sẽ thông báo lại đến quý khách hàng trước khi chúng tôi xác nhận giao dịch.

3. HẠN CHẾ VỀ CUNG CẤP HÀNG HÓA

a. Phạm vi cung cấp sản phẩm

Sản phẩm của chúng tôi được bán trực tiếp tại Cửa hàng tiện lợi GS 25 theo danh sách Cửa hàng tiện lợi GS 25 tại thành phố Hồ Chí Minh, được đề cập rõ tại Mục Cửa Hàng trong trang chính của Website.

Ngoài ra, Chúng tôi có áp dụng hình thức bán hàng online đối với các quận sau tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể gồm Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 và Quận Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Chánh, Nhà Bè.

b. Phạm vi cung cấp sản phẩm

Các Cửa hàng tiện lợi GS 25 sẽ hoạt động 24/7 từ 00:00 đến 23:59 tất cả các ngày trong tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật hoặc theo chính sách của Chúng tôi sẽ được thông báo đến khách hàng.

Đối với hình thức bán hàng online sẽ hoạt động từ 08:00 đến 21:59 tất cả các ngày trong tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật hoặc theo chính sách của Chúng tôi sẽ được thông báo đến khách hàng.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

a. Nghĩa vụ của GS 25

– Đảm bảo sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

– Cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng sản phẩm cho khách hàng;

– Các nghĩa vụ khác theo các mục của Website đối với từng chủ đề tương ứng và quy định của pháp luật liên quan.

b. Nghĩa vụ của khách hàng

– Đọc, kiểm tra thông tin của sản phẩm trước khi mua hàng;

– Kiểm tra kỹ tình trạng đơn hàng và sản phẩm trước khi xác nhận đặt hàng;

– Thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị của đơn hàng;

– Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch của chúng tôi. Trường hợp khách hàng nhập sai thông tin gửi vào website của GS 25, chúng tôi có quyền từ chối thực hiện giao dịch của khách hàng;

– Các nghĩa vụ khác theo các mục của Website đối với từng chủ đề tương ứng và quy định của pháp luật liên quan.

5. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

– Chúng tôi tiến hành hợp tác với đơn vị thứ ba để thực hiện việc vận chuyển hàng hóa đến khách hàng.

– Trong mọi trường hợp sản phẩm sẽ được giao chậm nhất trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm GS 25 và Khách hàng xác nhận thông tin giao dịch.

– Chúng tôi hỗ trợ phí ship cho Khách hàng đối với đơn hàng có giá trị từ 300.000 VNĐ (bằng chữ: ba trăm nghìn đồng) trở lên và vị trí giao hàng nằm trong bán kính 5km tính từ cửa hàng khách hàng mua hàng.

– Ngoài ra, chúng tôi có hợp tác với các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến “Now Delivery”, “Grab” trường hợp khách hàng có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ với đơn vị này. Lưu ý rằng, chỉ dẫn này không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào của Chúng tôi đối với dịch vụ do đơn vị này cung cấp.

6. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNG/BẢO TRÌ VÀ ĐỔI TRẢ HÀNG HÓA

a. Chính sách bảo hành/bảo trì

Các sản phẩm do Chúng tôi cung cấp là thực phẩm, mặt hàng hàng tiêu dùng thuộc trường hợp vật tiêu hao vì vậy không áp dụng chính sách bảo hành và bảo trì sản phẩm.

b. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

– Trường hợp áp dụng đổi/trả: sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất hoặc hết hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu đã qua sử dụng tại thời điểm nhận hàng.

– Điều kiện áp dụng đổi trả: sản phẩm còn nguyên bao bì và có hóa đơn mua hàng.

– Thời gian và phương thức đổi trả/hoàn tiền:

Khách hàng được lựa chọn nhận lại tiền hoặc đổi sản phẩm tương tự

+ Thời gian hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm: trong 48 giờ làm việc kể từ thời điểm có yêu cầu đổi trả sản phẩm của Khách hàng nếu sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đổi trả thì Khách hàng sẽ được hoàn trả lại số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm khách hàng đã thanh toán hoặc nhận lại sản phẩm tương tự (tùy sự lựa chọn của khách hàng). Ngược lại, Khách hàng sẽ nhận được thông báo từ chối nhận đổi trả sản phẩm.

+ Phương thức hoàn tiền:

 • – Tiền mặt đối với khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.
 • – Đối với khách hàng thanh toán bằng hình thức khác, GS25 sẽ hoàn tiền theo đúng hình thức đã dùng để thực hiện giao dịch.
 • – Việc đổi trả không tính phí nếu thuộc trường hợp áp dụng đổi/ trả nêu trên.
7. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau

Cách 1: Thanh toán trực tiếp tại Cửa hàng

• Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm thông qua Website hoặc tại các Cửa hàng

• Bước 2: Khách hàng đến địa chỉ bán hàng theo danh sách của hàng được cung cấp theo Website này để lựa chọn sản phẩm.

• Bước 3: Khách hàng mang hàng hóa đến quầy thu nhận để thanh toán và nhận hàng.

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)

• Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm thông qua Website và lựa chọn Cửa hàng gần nhất.

• Bước 2: Khách hàng lựa chọn hàng hóa, cung cấp các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại và lựa chọn hình thức thanh toán.

• Bước 3: Khách hàng xác nhận và đặt hàng.

• Bước 4: GS 25 liên hệ với khách hàng để chốt đơn đặt hàng với khách hàng.

• Bước 5: Đơn vị vận chuyển giao hàng cho khách hàng và nhận thanh toán

Cách 3: Thanh toán online bằng ví điện tử momo

• Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm thông qua Website và lựa chọn Cửa hàng gần nhất.

• Bước 2: Khách hàng lựa chọn hàng hóa, cung cấp các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại và lựa chọn hình thức thanh toán.

• Bước 3: Khách hàng xác nhận đơn hàng.

• Bước 4: Khách hàng quét mã momo để thực hiện thanh toán

• Bước 5: GS 25 liên hệ với khách hàng để chốt đơn đặt hàng với khách hàng.

• Bước 6: Đơn vị vận chuyển giao hàng cho khách hàng và nhận thanh toán (nếu phát sinh phí vận chuyển).

Cách 4: Thanh toán online bằng hình thức chuyển khoản

• Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm thông qua Website và lựa chọn Cửa hàng gần nhất.

• Bước 2: Khách hàng lựa chọn hàng hóa, cung cấp các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại và lựa chọn hình thức thanh toán.

• Bước 3: Khách hàng xác nhận đơn hàng.

• Bước 4: GS 25 liên hệ với khách hàng để chốt đơn đặt hàng và cung cấp số tài khoản cho khách hàng.

• Bước 5: Đơn vị vận chuyển giao hàng cho khách hàng.

Chính sách riêng tư này (cùng với các điều khoản sử sụng và những tại liệu khác của Chúng tôi có đề cấp đến) đưa ra các cơ sở để Chúng tôi tiến hành xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi thu thập được từ khách hàng hoặc khách hàng tự cung cấp cho Chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ những điều khoản sau để hiểu rõ việc thực hiện của Chúng tôi đối với các dữ liệu cá nhân của khách hàng.

1. Mục đích và phạm vi sử dụng

a. Mục đích

Phù hợp với mục tiêu bán hàng của GS 25 và phù hợp với nhu cầu mua sắm cũng như sử dụng các lợi ích từ các chương trình GS 25 mang lại, GS 25 và Khách hàng hiểu rằng, mục đích GS 25 thu thập thông tin của Khách hàng chủ yếu là để hỗ trợ cho việc mua sắm của Khách hàng, hỗ trợ mối liên hệ giữa GS 25 và Khách hàng, cụ thể như sau:

– Thông báo nhanh chóng và kịp thời đến Khách hàng thông tin của các chương trình khuyến mại, quảng cáo và/hoặc cho các mục đích xúc tiến thương mại khác;

– Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng;

– Duy trì liên lạc với khách hàng, hỗ trợ cho khách hàng trong việc mua sắm và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến hàng hóa của GS 25;

– Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc mua hàng hóa của GS 25;

– Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

b. Phạm vi sử dụng

Phù hợp với mục đích thu thập thông tin, GS 25 chỉ sử dụng thông tin của khách hàng trong các trường hợp sau đây:

– Hoàn thiện hàng hóa và dịch vụ chăm sóc khách hàng của GS 25 đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;

– Hỗ trợ thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại của GS 25 đến khách hàng;

– Xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch giữa GS 25 với khách hàng;

– Liên lạc với khách hàng và/hoặc có thông tin cho việc gửi các thư ngỏ, thư cảm ơn đến khách hàng;

– Gửi thông tin các chương trình khuyến mại, quảng cáo của GS 25 đến khách hàng thông qua sự đồng ý trước đó của khách hàng;

– Cho các trường hợp khác mà GS 25 được cho phép sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Lưu trữ thông tin

a. Nơi lưu trữ

Tất cả thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp một mật khẩu để khách hàng có thể truy cập vào các phần nhật định trong các trang của chúng tôi, khách hàng có trách nhiệm giữ bí mật đối với mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu khách hàng không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Đôi khi vì một lý do nào đó, việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn là an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền đến trang của chúng tôi; bất cứ sự truyền tải nào cũng có thể có rủi ro của riêng khách hàng. Khi chúng tôi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thủ tục và các tính năng bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn truy cập trái phép.

b. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ từ thời điểm đăng ký lần đầu hoặc điều chỉnh đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin Khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối.

3. Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết không sử dụng, chia sẻ hoặc công bố thông tin của Khách hàng cho Bên thứ Ba hoặc sử dụng ngoài mục đích nêu chi tiết điều 2 Mục này khi chưa có sự đồng ý của Khách hàng, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

– Chúng tôi đánh giá rằng cần phải công bố thông tin của Khách hàng cung cấp hoặc đăng ký đang bị đánh cắp, có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật … cần phải xác minh trước khi tiến hành giao dịch; hoặc

– Theo yêu cầu Cơ quan Nhà nước thẩm quyền hoặc pháp luật hiện hành về việc cung cấp thông tin của Khách hàng để hỗ trợ điều tra hoặc thống kê.

4. Quyền lợi của khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng (trước khi thu thập dữ liệu của khách hàng) nếu chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu của khách hàng cho các mục đích đó hoặc nếu chúng tôi dự định tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào cho những mục đích đó. Khách hàng có thể thực hiện quyền của khách hàng để ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách kiểm tra một số hộp trên các mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của khách hàng. Khách hàng cũng có thể thực hiện đúng lúc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Khách hàng có quyền trao đổi với chúng tôi nếu:

+ Không muốn nhận bất kỳ thông tin nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi; hoặc

+ Muốn có một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi có về khách hàng; hoặc

+ Muốn chúng tôi chỉnh sửa, thay đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của khách hàng; hoặc

+ Cần báo cáo bất kỳ việc lạm dụng thông tin cá nhân của khách hàng.

+ Để tạo thuận lợi cho các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng nhanh nhất có thể, vui lòng cung cấp cho chúng tôi họ tên đầy đủ và thông tin chi tiết của khách hàng.

Trang web của chúng tôi có thể, đôi khi có chứa các liên kết đến và từ các trang web của các mạng đối tác, nhà quảng cáo và các chi nhánh của chúng tôi. Nếu khách hàng theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số những trang web này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi khách hàng gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này.

Phản hồi gần đây

Không có bình luận nào để hiển thị.

New Bookmakers
RS8

Săn vé cược may mắn trong Nổ hủ để nhận thưởng lên đến 8,888K
✩ Điểm danh mỗi ngày – Nhận ngay 128K
✩Bảo hiểm cược đầu tiên Thể thao – Hoàn tiền cược 100%

79SODO

Tặng ngay 28.888.000đ cho lần nạp đầu

VUABET88

Tặng ngay 28.888.000đ cho lần nạp đầu

FUN88

Tặng ngay 28.888.000đ cho lần nạp đầu

KTO

Tặng ngay 28.888.000đ cho lần nạp đầu

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Telegram:@Nhacai8899